Мрежи

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ)

http://www.hssfoundation.org/

Българско национално радио

http://bnr.bg/Pages/default.aspx

Сдружение „Трансформатори”

http://transformatori.net/

“Evicting the Ghost” Project

http://www.studiobasar.ro

Културна карта на София

http://piron.phls.uni-sofia.bg/projects/kulturna-karta-na-sofia

WhAT Association са архитектурна група

http://whata.org/blog

Съвременна градска археология. Проект за идентифициране и картографиране на местата за култира в столична община.

http://www.culturemap.bg

Aрхитекти загрижени за развитието на българската архитектура и градска среда.

http://www.grupagrad.com

Светло бъдеще

http://svetlo.nagledna.net
Начало